Pendiş

"Uzman ve deneyimli kadromuz ile 09.00 - 23.00 arası hizmet vermekteyiz."

Çene Cerrahisi

GÖMÜK DİŞLER

Diş dizilerinin genelde son dişleri gömük kalabilir. Bunlar çoğunlukla 20 yaş dişleri,köpek dişleri,ikinci kesici dişleri ve ikinci küçükazılar olabilir. Genelde gömük dişler sorun çıkarmıyorsa kemik içinde steril olduklarından çıkartılması taraftarı olmayız.  Ancak bazen enfeksiyona, diş dizisinde bozulmalara neden olup ya da komşu dişin köküne dayanıp o dişte sorun çıkardığında  alınmaları gerekebilir. Eğer bu tarz sorun çıkartan birdişiniz var ise bunun alınması gerekir bunu yaşınız kaç olursa olsun ertelememelisiniz. Bazen yarı gömük kalmış bir 20 yaş dişi sorun çıkarmamsına rağmen alınması gerekir. Çünkü hem kendisi çürüyüp enfeksiyona ve ağrıya neden olur hem de komşu dişte sorun oluşturabilir. İşlem zorlu olabilir ancak lokalanestezi gerçekleşmesi gayet mümkündür. Unutulmaması gereken her vaka kendiiçinde değerlendirileceğinden sizin kolaylıkla çekilen bir dişiniz birbaşkasında aynı kolaylıkla çekilemeyebilir.

REZEKSİYON

Salt kanal tedavisi ile sonuç alınamayan dişlerde yardımcı tedavi olarak uygulanmaktadır. Amaç kök ucundaki enfekte bölgenin hem kök hem kemik olmak üzere uzaklaştırılmasıdır. Bu şekilde yeterli kron kök boyu oranıolan dişlere bir şans daha tanınmış olur, diş ağızda tutulabilir.