Pendiş

"Uzman ve deneyimli kadromuz ile 09.00 - 23.00 arası hizmet vermekteyiz."

Implant

Hangi durumlarda implant yapılabilir?

Dişlerinizin sadeceçiğnememizi değil konuşmamızı, görünüşümüzü hatta kişisel karizmamızı daetkileyen bir organımız olduğu unutulmamalıdır.

Tek diş eksikliği,birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarında implant uygulanabilir.

Kimlere  implantuygulanabilir?

·        Normal bir yaraiyileşme kapasitesine sahip,

·        Ağız hijyenini iyiYeterli miktarda ya da yeterli miktara ulaştırılabilecek potansiyelde sağlıklıkemik yapısına sahip,

·        İmplant yapımı içinsakınca teşkil eden sistemik hastalıkları (şeker hastalığı, ileri derecedekemik erimesi vb.) olmayan herkese, implantuygulanabilir. 

İmplant uygulamasının avantajlarınelerdir? 

İmplant, sağlam, rahatve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçekdişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerintamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Sağlam dişlerimizinprotez yapmak amacıyla kesilmemesi elbette çok önemli bir avantajdır.Ayrıca implantlardiğer protez seçeneklerine  oranla çok daha uzun ömürlüdür. 

Özellikle dişeksikliklerine bağlı olarak sabit protez kullanma şansını yitirmişhastalarımızda ya da kemik erimesine bağlı olarak total protezlerininağızlarında sabit durmamasından şikayetçi olan hastalarımızda ilk akla gelecekalternatif implant tedavisi olacaktır. 

Zira yaşamstandartlarının gelişmesine bağlı olarak uzayan insan ömrü, pek çoğumuzu ileri yaşlarda da belirli bir yaşam konforunu talep eder durumagetirmiştir. Yine genç yaşlardan itibaren hareketli (takıp çıkartılabilen)protezler kullanmak yine hiç birimizin arzu edeceği bir şey değildir. İşte tamda bu noktada implantlar bize büyük bir tedavi  alternatifi sunar.

Diş kaybının etkilerifizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerinegeçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının ya da doğuştan gelen dişeksikliklerinin  neden olduğu fizyolojik ve psikolojik  sorunlarakesin ve sağlıklı bir  çözüm imkanı da sunmaktadır.

Oral Implantoloji nedir? 

Kaybedilen dişlerinyerine tedavi amacı ile yerleştirilen ve organizma için herhangi bir yan etkisiolmayan, kemik dokusu ile birleşimini tamamladıktan sonra da doğal  birdiş gibi iş görebilen, titanyumdan yapılmış; plak, vida ve çivilere implant denir.

İmplant üzerine yapılan diş, doğal dişiniz gibi görünür, doğal performans gösterir.

İmplant insanlıktarihi kadar eskilere dayanan bir uygulamadır. Tarihin çeşitli dönemlerindeinsanlar, çene kemiği üzerine diş görevini görecek parçalar monte etmeyi bir çözümolarak görmüşlerdir.

Günümüzde implant materyali olarak en fazlakullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan,yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılanbir metaldir.

Kök, silindir ya davida şeklinde biçimlerindirilen titanyum, özel birtakım işlemlerdengeçirildikten (özel tasarım asitleme, lazerle pürüzlendirme vb.) sonra dentalimplant olarak kullanıma hazır hale gelmektedir. Bu işlemler implantınkalitesini belirler. 

Diş kayıplarının ya dameydana gelen travmaların sonucunda, fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri,çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum,uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bununsonucunda da çiğneme ve konuşmada problemler söz konusu olur.

Tedavi hedeflerimiz nelerdir?

·        İmplantlar vebunlardan destek alan implant üstü protezler ile her türlü dişsizliğin ve eksikfonksiyonların giderilmesidir.

·        Tek diş eksikliğininkomşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesi 

·        Birden fazla dişeksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabitköprüler yapılarak giderilmesi. 

·        Tam dişsizlikdurumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılmasımümkün değildir.

·        İmplant her yaştauygulanabilir mi? 

·        Evet. Yalnızca,gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17,erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir.

·        Erişkinler için üstyaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insanauygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çenekemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinimduyarlar.

Bütün diş implantları başarılımıdır?

İmplantların başarısıiçin genel sağlığın iyi olması, yani yeterli "iyileşme potansiyeli"olması, doğru teşhis konulması ve implantın temizlik ve bakımının doğruyapılması gerekmektedir. Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygunprotez yapılmış olması gereklidir. Ayrıca, çok fazla sigara içilmesi ve/veyaaşırı alkol kullanılması başarıyı olumsuz etkileyecektir. Yukarıdaki faktörlerebağlı olarak 

İmplantların kullanım ömürleri nekadardır? 

İlk hastalar, otuzyıldan fazla bir süredir implantlarını başarı ile kullanmaktadırlar. Bu süre,genel sağlık durumu, implantın günlük bakım ve temizliği gibi birkaç değişkenebağlıdır. Yine de başka her türlü tıbbi müdahalede olduğu gibi, prensip olarak,hayat boyu garanti vermek implant başarısı %90-100 arasında değişebilir. 

İmplantın yapılmasının mümkünolamadığı durumlar;

Bazı bedensel rahatsızlıklarveya engeller nedeniyle implant yapılması sakıncalı olabilir. Bunlar:

1.    İleri derecede kemikerimesi 

2.    Önemli kalprahatsızlıkları 

3.    Kan pıhtılaşmasorunları

4.    Romatizmalhastalıklar 

5.    Aşırı düşkün olmak vebenzeri durumlar

6.    Diabet (şekerhastalığı) olan hastalarda; kontrol altında olmayan ve diabetin düzenliseyretmediği durumlarda

7.    Çenedeki kemikyapısının uygun olmaması, yetersiz veya anatomik olarak riskli olması

8.    Hastanın cerrahiişlemlere yatkın olmaması  (aşırı korku, endişe) 

9.    Hastanın maddi durumununiyi olmaması  (Pahalı bir işlem olması) 

10.  Hastanın implantsonrası oral hijyenini (ağız temizliğini) tam olarak sağlayamayacağı durumlar.

Eğer tedavibaşarısız olursa? 

İmplant çok basit birgirişim ile çıkartılabilir ve yeri kendiliğinden iyileşir.

İmplantlar vücut tarafındanreddedilir mi? 

İmplantlar çoğunluklatitanyum denilen biyolojik uyumlu maddelerden yapılmaktadır. Titanyum canlı birmadde olmadığı için, kalp ve böbrek transplantasyonlarında olduğu gibi birantijen - antibody reaksiyonu oluşturmaz.. Bu nedenle bir "dokureddinden" söz edilemez. 

Kanser riski var mıdır? 

Tıp ve diş hekimliği dünyasında dişimplantlarının kansere neden olduğunu gösteren tek bir örnekbile yoktur.

Diş implantları kozmetiknedenlerle uygulanır mı? 

Diş implantlarınıntemel uygulama alanı diş eksikliğinin giderilmesidir. Diş eksikliğigiderilirken kozmetik iyileşmeler de elde edilebilir.

Bir garanti verilebilir mi? 

Yapılan bilimselçalışmalarda implant başarısının %90-100 arasında değiştiği gösterilmiştir.Ancak her tür tıbbi müdahalede olduğu gibi implantlar için de garanti vermekmümkün değildir. Ancak kliniğimizde tedavi başarısını artırmak için gereklikoşullar son derece özenle bir araya getirilir. 

Tedavi başarımızı belirleyentemel kriterlerimiz nelerdir ?

Öncelikle vaka seçimi yani doğru endikasyonunkoyulması tedavi başarısı içinilk şarttır.

·        Doğru protetikplanlama

·        Klinik şartlarınuygunluğu (gerekli cerrahi malzeme ve sterilizasyon koşullarının hazırolması) 

·        Yeterli cerrahibecerinin gösterilmesi 

·        Yıllara ve çok sayıdavakaya bağlı olarak, klinik güvenilirliği kanıtlanmış implant markalarınıntercih edilmesi .

·        Ve üst yapı (implantüstü protez ) yapılırken de aynı özenin ve becerinin  sürdürülmesi .

·        Tedavi başarımızıyüksek tutan temel kriterlerimizdir.

İmplant Pahalı bir tedavimidir? 

İmplant uygulamalarıbir dizi karmaşık ve uzun süreli işlemleri gerektirir. Dolayısıyla rutin dişhekimi hizmetlerinden daha yüksek bir harcama da gerektirirler. İmplanttedavileri tamamlanan hastalarda yapılan bir araştırmada, hastalar yaptıklarıyatırımın karşılığını aldıklarını ve gerekirse aynı şeyi tekraryaptıracaklarını belirtmişlerdir.

Operasyon sırasında ve sonrasındabir rahatsızlığım olacak mı?

Operasyon lokalanestezi ve sedasyon ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadanyapılabilmektedir. Gerekli durumlarda genel anestezi de uygulanabilir.Operasyondan sonra herhangi bir diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif birağrı veya şiş olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerlerahatlıkla giderilebilir.

Yerleştirme operasyonu veprotezin tamamlanması ne kadar sürer? 

Cerrahinin süresiyerleştirilecek implant sayısına ve hastanın koşullarına bağlı olarak yarımsaat ile birkaç saat arasında değişebilir. Operasyondan sonra, implant ilekemiğin kaynaşması için (osseointegrasyon) 3-6 ay kadar beklenir. Daha sonra buimplantlar üzerine, birkaç seans süren bir uygulama ile protezleryerleştirilir. 

Bir diğer seçenek ise, ufak bir maliyetfarkını göze alarak uygulanabilecek aktif yüzeyli implantlardır. Kaynaşma  (osseointegrasyon) süresini 2 haftayaindiren dolayısıyla çok dahakısa sürelerde protez yapımına imkan veren bu yeni tür implantlar dahastalarımızın zaman kısıtlılığına bağlı olarak tercih edilebilir.

Bazı uygun koşullarınsağlanabildiği durumlarda hiç beklemeden de protez yapılabilmektedir.

Çağdaş diş hekimliğinin bütün olanaklarınınkullanıldığı bu protezler birer mühendislik harikasıdır.