Pendiş

"Uzman ve deneyimli kadromuz ile 09.00 - 23.00 arası hizmet vermekteyiz."

Protez Diş

Bir veya daha fazla dişinizi kaybettiyseniz, bu durumun ağız sağlığınızı,estetiğinizi ve konuşmanızı ne kadar önemli ölçüde etkilediğini bilirsiniz.Protezler size kaybettiklerinizi iade eder. 


Diş hekimliğinde protezler, kaybolan dişlerin ve dokuların, çiğnemefonksiyonlarını, konuşmaya katkılarını ve estetiğini iade ederken mevcutdokuların da sağlığının korunmasına yardımcı olmak üzere yapılan apareylerdir. 

Protezleri sabit ve hareketli protezler olarak iki ayrı sınıftadeğerlendirebiliriz. 

Sabit protezler kuron ve köprü olarak ayrılırken, bunlar da yapımlarındakullanılan malzemeye göre full metal, metal destekli porselen veya fullporselen olarak isimlendirilebilirler. 

Hareketli protezler ise farklı özelliklerine göre farklı şekillerdeisimlendirilebilirler. 
•Tamprotezler 
•Bölümlüprotezler 
•İmmediat(geçici)protezler 
•Overdentures(dişveyaimplantüstü)protezler 

KURONVE KÖPRÜ NEDİR? 

Kuron: Çürük kırık veya başka bir nedenle aşırı madde kaybı olan dişlerinküçültülüp kaplanması işlemidir. 


Köprü: Bir veya birden fazla diş eksikliğinde, komşu dişlerin küçültülüp,bunlara gelen özel kaplamalardan destek alınılarak ara boşlukların doldurulmasıişlemidır. 

Herhangi bir nedenle diş kaybı meydana geldiğinde komşu dişlerde bu boşluğadoğru hareket başlar. Bunun sonucunda yandaki dişlerde dişeti problemleri, buboşluğa devrilmeye bağlı kemik kayıpları, estetikte bozulma ve çiğnemekuvvetlerinde değişiklikler meydana gelir. Eğer uzun süre bu boşluk implantyada köprü ile restore edilmezse bu komşu dişlerde de kayıplar olabılır. 

TOTAL VE PARSİYEL PROTEZ NEDİR? 

Total, tam protezler: Eğer kişi ağzındaki tüm dişleri kaybetmişse total-tam-protezlerin yapılması gerekmektedir. Son yıllarda total protezler artık dişsiz ağızlar tek şansı olmaktan çıktı.Çene kemiğine yerleştirilen implantlar ve bunlardan destek alınarak hazırlananprotezler artık hastalara kendi dişleriyle çiğniyormuş hissi vermekte ve busebeple sıklıklatercihedilmektedir 

Parsiyel, bölümlü protezler: Kısmi diş eksikliğinde özel akrilik ve metallerinkombinasyonu ile yapılan kroşe (kanca) adıverilenmetalparçalarıiledişetutunmayısağlayanprotezçeşididir. 


HASSAS BAĞLANTILI PROTEZLER 

Kısmi diş eksikliğinde kullanılan diğer bir protez çeşididir. Protezintutuculuğu parsiyel protezdeki gibi kroşelerle değil hassas bağlantı denilendişi ve erkek parçalarla sağlanır. Bu protezler estetik, tutuculuk ve sağlıkaçısından klasik parsiyel protezlerden çok daha üstündür. 


GÜÇLENDİRİLMİŞ TAM SERAMİK KURONLAR 

TamSeramikKuronlar 
Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılıkortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların (tam seramik) ışık geçirmeözelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğaldişe en yakınsonuçlareldeedilir. 

Metal Desteksiz Tam Seramik Kuronlar ve Köprüler 

Aşırı madde kaybına uğramış dişlerin restorasyonu için yaptığımız kuron veyaköprü protezlerini normalde altyapılarını metal olarak imal eder ve üsttekiporselenin kırılmamasını sağlarız. 
Günümüzde artık metal kullanmadan güçlendirilmiş porselenden üretilenaltyapılar metalin yerini tutmaktadır ve biz istisnai durumlar dışında metalalt yapıyı sağlık ve estetik açısından artık seçeneklerimiz arasında daha zorbulundurmaktayız. 

Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılıkortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların (tam seramik) ışık geçirmeözelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğaldişe en yakın sonuçlar elde edilir. 

Avantajları: 
• Tam seramikler ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer birestetik oluştururken, çok iyi yapılmış bile olsa metal porselenlerde birdonukluk ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde tam seramiklertercih edilmelidir. 
• Metal destekli porselenler bazı ışıklarda (disko,fotoğraf makinası flaşı vb)ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Tam seramikler isedoğal diş gibi tepki verir ve her türlü ışığı geçirirler. 
• Metal destekli porselenler mekanik olarak dişe yapıştırılırlar. Tamseramikler ise mekanik ve kimyasal olarak dişe yapıştırılırlar (AdezivSimantasyon). Bu yüzden metal desteklilere göre tutuculukları çok dahayüksektir. Daha zor düşerler. 
• Alt yapısında metal olmadığı için kuron - diş eti hizasında koyu renk(MorRenkli) bir çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır. 
• Diş eti çekildiğinde, full porselenler estetik görünümlerini korurlarken,metal porselenler diş ile birleştikleri bölgede kötü bir görüntü oluştururlar. 
• Alt yapıda kullanılan bazı metallere karşı (nikel vb.) oluşabilecek allerjiriski tam seramiklerde yoktur. 


METAL DESTEKSİZ IPS KÖPRÜLER 

Güçlendirilmiş porselenin özel makinalarda sıkıştırılması ile elde edilir.Özellikle ön dişlerde, ışık geçirgenliğinin çok iyi olmasından dolayı tercihedilir. Arka bölge için özellikle çiğneme kuvvetlerine karşı yeterincedayanıklı değildir. 

METAL DESTEKSİZ ZİRKONYUM ESASLI KÖPRÜLER 

Bu sistemde alt yapıolarak metal yerine beyaz bir alaşım olan zirkonyum kullanılır. Son teknolojiürünü bu altyapı estetik ve dayanıklılığı birarada sunabilme özelliğine sahiptek malzemedir. Sistemin en büyük avantajı ulaştığı çok yüksek dayanılılıklaarka bölgedeki köprülerde de tam estetik bir görünüm sağlamasıdır. 

Zirkonyum Nedir? 

Uzun yıllardır porselen uygulamalarında dayanıklılık için, porselen dişinaltına metal bir alt yapı kullanılmaktaydı. Bu metal alt yapının diş etleri,diş dokusu, genel vücut sağlıgı ve en önemlisi estetik yönünden mahsurlarıbilindiginden, porselen alt yapısında metale alternatif bir malzeme arayışıyıllardır sürmekteydi. 
Daha önce tıbbın diger alanlarında başarıyla kullanılan zirkonyum‘undişhekimliğinde porselen metalinin yerine uygulanması ile yeni bir deviraçılmış oldu. 

Çünkü bu yeni zirkonyum alt yapılı porselen kaplamalar diş eti problemi, veallerji yapmamasının yanında, ışık geçirme özelliği ile dogal dişlere yakınestetik ve fonksiyonu yakalamımızı sağlamaktadır. 

Zirkonyumun üzerine porselen konularak yapılan kuron(kaplama) ve köprülerCeramic ve Zirkonyum kelimelerinin birlestirilmesinden oluşan CERCON kısa adıile anılır. 900 Mpa dirence sahip sistem en yüksek fiziksel değerlerin yanındaışık geçirme özelliği doku uyumu ve birçok değişik endikasyonu kapsayarakdişhekimliğinde yepyeni bir dönem başlatmıştır. 
Materyalin başarısı tıp ve endüstri alanında kanıtlanmıştır. 1998 yılındabaşlayan araştırmalar sonucunda 2002 yılı başından itibaren klinik uygulamalaratüm dünyada geçilmiştir. Bu yeni uygulama ile hastada metal-seramik ve tamseramik restorasyonlarda oluşan estetik kaygılar kesinlikle ortadankalkmaktadır. 

Nerelerde kullanılabilir? 

•Tekdişkuronrestorasyonları 
•3-6üyeli(anatomikuzunluğu38mm.yekadarolan)köprüler 
•İmplantüstükron-köprüçalışmaları 


Mükemme lSonuçlar İçin Yüksek Teknoloji 

Bugüne kadar, zirkonyum oksit üretimdeki yüksek maliyeti nedeniyle dentaluygulamalarda kullanılmıyordu. Zürih Federal teknoloji enstitüsü tarafındangeliştirilen bir proje sayesinde zirkonyum oksit ekonomik bir şekilde dişhekimliğinde kullanılabilir hale gelmiştir. Zirkonyum 1960 ‘lı yıllardan beritıpta da kullanılmaktadır, yapılan uzun süreli çalışmalar ile materyalingüvenilirliği kanıtlanmıştır. 

Zirkonyum başta kalça eklem protezleri olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerindeçeşitli amaçlarla kullanılmış ve bugüne kadar herhangi bir yan etkisi veyazararının olmadığı, allerji yapmadığı saptanmıştır. 

Zirkonyum, yüksek ısılara, darbelere dayanıklı, hafif, ısı ve elektrikiletmeyen, ışık geçirebilen bir elementtir. 
Ayrıca ağızda tad bozukluğuna, dişeti problemlerine ve ağız kokusuna yolaçmayan sağlıklı bir materyaldir. 
Dişlerinizden alınan ölçü ile hazırlanan model üzerine dişlerinizin bir mummodeli hazırlanmakta. Bilgisayar destekli bir cihaz bu modelden aldığı bilgilerdoğrultusunda zirkonyum oksit bloğu aşındırarak dişlerinizin alt yapısınıhazırlamaktadır. Aşındırılarak hazırlanan yapılar üzerine uygun renkte seramikyerleştirilerek çalışma tamamlanmaktadır. 
Artık yeni yüksek teknoloji ürünü olan zirkonyum oksit ile metalsiz güçlü veestetik restorasyonlar başarıyla yapılabilmektedir. 


Her Yönden Vücut ve Dişlerle Uyumlu 

Kullanıcılar için cercon uygulamalarının bazı önemli avantajlarıdabulunmaktadır. Zirkonyum oksit altyapı üzerine yerleştirilen cercon seramiğiyiyecek artıklarının ve mikroorganizmaların diş yüzeyine tutunma oranınıdüşürmektedir.Böylece iyi bir ağız hijyeni sağlanmaktadır.Zirkonyum oksit ısıyıiletmez, sıcak ve soğuk yiyecekler aldığınızda dişlerinizde hassasiyet meydanagelmez. 

Cercon: modern diş hekimliğinin temel gereksinimleri olan estetik, sağlamlık,doku uyumu ve doğallık konularında bugüne kadar ulaşılan en yüksek kaliteyesahip bir üründür.